ห้องสาธิตและบรรยาย 2

ชั้น 2

รายละเอียด

Culinary Demonstration 2

เป็นห้องที่มีบรรยากาศ พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ภายในห้องมีพื้นที่ครัวที่เหมาะสำหรับการสาธิตประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อาหารไทย อาหารนานาชาติ  เบเกอรี่ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม เหมาะสำหรับ

  • การเรียนการสอน
  • การสัมมนา
  • การบรรยาย
  • workshop

สามารถรองรับผู้เรียนได้: 32 ท่าน 

ขนาดของห้อง: 90 ตารางเมตร

มีอุปกรณ์ครัวที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ได้แก่

  • Cooking-Range ของ Berto’s ( Gas 4-Burner, Griddle Half Smooth-Half Ribbed Plate)
  • Combi-Oven (Rational)
  • Deep Fat Fryer Table Top (Berjaya)
  • 3-door Chiller (Koldtech)