หลักสูตร “การทำสเต็ก” สำหรับพนักงานร้าน

24/11/2021

Share on

หลักสูตร “การทำสเต็ก” สำหรับพนักงานร้าน

Customized Program
หลักสูตร “สอนทำสเต็ก” 
สำหรับฝึกอบรมกับพนักงานร้าน KOFUKU 
ณ วันที่ 15 – 16 พ.ย. 2564
โดย อาจารย์วุฒิศักดิ์ สิมโฮง และ อาจารย์ธนานันต์ สีห์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญอาหารนานาชาติ

หลักสูตร “สอนทำสเต็ก” 

หลักสูตร “สอนทำสเต็ก” 

หลักสูตร “สอนทำสเต็ก” 

หลักสูตร “สอนทำสเต็ก” 

หลักสูตร “สอนทำสเต็ก” 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ