หลักสูตร “Basic Bartender” ณ THE EnCony Residential Hotel

23/11/2021

Share on

หลักสูตร “Basic Bartender” ณ THE EnCony Residential Hotel

Customized Program 
หลักสูตร “Basic Bartender”


ณ THE EnCony Residential Hotel จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 8 – 12 พ.ย. และ 15 - 17 พ.ย. 2564
โดย อาจารย์อนุชิต แสงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และไวน์
คุณภาณุพงษ์ รุ่งสง ผู้ช่วยอาจารย์ทางด้านเครื่องดื่มบาริสต้า
นางสาวแสนรัก แก้วหนองสังข์ ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่ม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ