รับเลยส่วนลด 1,000 บาท เมื่อชวน คู่เพื่อน | คู่เรา | คู่กัน มาเรียนทำอาหารที่ PIM Food Academy

13/01/2022

Share on

รับเลยส่วนลด 1,000 บาท  เมื่อชวน คู่เพื่อน | คู่เรา | คู่กัน  มาเรียนทำอาหารที่ PIM Food Academy

* เฉพาะหลักสูตร Amuse & Delicious Program , Specialist Program และหลักสูตรอื่นๆ ที่ร่วมรายการ
    (จับคู่มาเรียน  2 ท่าน  หรือ สมัครเรียน 2 หลักสูตร/ท่าน)
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
   * เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

===================