ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เชฟวุฒิศักดิ์ สิมโฮง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมเชฟโลก Worldchefs

11/01/2022

Share on

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เชฟวุฒิศักดิ์ สิมโฮง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมเชฟโลก Worldchefs

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เชฟวุฒิศักดิ์ สิมโฮง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมเชฟโลก Worldchefs Certified Culinary Educator Issued by City & Guilds 

Chef Woottisak Simhong

"ลูกศิษย์เก่งได้  ย่อมมาจากครูที่เก่งและดี ครูที่เก่งและดี หากได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของโลก  
ย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือที่สุด"

"Best Teacher Generate Best Students Qualified Teacher Must be Certified 
by World Recognized Institute"

 

ref : https://www.credly.com/badges/64f7d681-cd4f-4d55-8ac5-9f8faeb3ca84/print

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ