กิจกรรมหลักสูตร บัวลอยไข่หวาน คณะอาจารย์ต่างชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

11/01/2022

Share on

กิจกรรมหลักสูตร บัวลอยไข่หวาน  คณะอาจารย์ต่างชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 
หลักสูตร บัวลอยไข่หวาน

คณะอาจารย์ต่างชาติ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 ณ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy

สอนโดย : อาจารย์กรณ์ภัชภรณ์ โพธิ์สุภาพ
      (เชฟพัช - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยและการแกะสลัก)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ