กิจกรรมหลักสูตร ขนมชั้นช่อบุปผา

11/01/2022

Share on

กิจกรรมหลักสูตร ขนมชั้นช่อบุปผา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
หลักสูตร ขนมชั้นช่อบุปผา

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 ณ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy

สอนโดย : อาจารย์กรณ์ภัชภรณ์ โพธิ์สุภาพ (เชฟพัช)
      อาจารย์สันติภาพ เพชรว่าว (เชฟปอ)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยและการแกะสลัก
    อาจารย์วุฒิศักดิ์ สิมโฮง (เชฟหนอ)
    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนานาชาติ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ