กิจกรรมหลักสูตร Virgin Mojito

10/12/2021

Share on

กิจกรรมหลักสูตร Virgin Mojito

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
หลักสูตร Virgin Mojito

นำโดย ศ.ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล
คณบดี และคณะวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์สวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ณ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy

สอนโดย : อาจารย์อนุชิต แสงอ่อน
                                     (เชฟนาย - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และไวน์)
            อาจารย์ภาณุพงษ์ รุ่งสง
                              (ผู้ช่วยอาจารย์ทางด้านเครื่องดื่มบาริสต้า)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ