กิจกรรมหลักสูตร Basic Latte Art

10/12/2021

Share on

กิจกรรมหลักสูตร Basic Latte Art

Amuse & Delicious Program
หลักสูตร Basic Latte Art

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ณ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy

สอนโดย : อาจารย์ภาณุพงษ์ รุ่งสง
(ผู้ช่วยอาจารย์ทางด้านเครื่องดื่มบาริสต้า)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ