กิจกรรมหลักสูตร Basic Barista

11/01/2022

Share on

กิจกรรมหลักสูตร Basic Barista

Amuse & Delicious Program
หลักสูตร Basic Barista

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ณ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy

สอนโดย : อาจารย์ภาณุพงษ์ รุ่งสง
(ผู้ช่วยอาจารย์ทางด้านเครื่องดื่มบาริสต้า)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ