Easy Cooking For Kids ทำอาหารง่ายนิดเดียว

01/11/2021

Share on

Easy Cooking For Kids ทำอาหารง่ายนิดเดียว

ภาพบรรยากาศในสอนทำอาหารออนไลน์
Easy Cooking For Kids ทำอาหารง่ายนิดเดียว  
กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
เมนู "เบนโตะ กุ๊กไก่"

สอนโดย อาจารย์วุฒิศักดิ์ สิมโฮง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  (เวลา 10.00 - 11.30 น.)

ภาพบรรยากาศ เบนโต๊ะ

เบนโต๊ะ กุ๊กไก่

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ