ห้องปฏิบัติการครัว 2

ชั้น 2

รายละเอียด

Culinary Studio 2

เป็นห้องประกอบอาหารทั้งไทยและนานาชาติ

Station: 8 Stations

สามารถรองรับผู้เรียนได้: 14 ท่าน

ขนาดของห้อง  70 ตารางเมตร

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล

  • ชุดครัว Cooking-Range ของ Berto’s
  • Chinese Wok Blower
  • เตาอบ Combi Oven