เปิดแล้ว! อย่างเป็นทางการ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy (12 พ.ย. 63)

07/10/2021

Share on

เปิดแล้ว! อย่างเป็นทางการ สถาบันสอนทำอาหาร PIM Food Academy (12 พ.ย. 63)

เปิดแล้ว! PIM Food Academy สถาบันสอนทำอาหาร 
ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ครบวงจรการจัดการธุรกิจอาหาร 
ภายใต้การบริหารงานของคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ